14η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

11 -14 Μαΐου 2017
ΔΕΘ – HELEXPO, Περίπτερα 13 & 15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διοργάνωση

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
ΔΕΘ –HELEXPO
Δήμος Θεσσαλονίκης

Υπό την Αιγίδα  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Με τη συνεργασία των Ελλήνων Εκδοτών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τ. 210 6776540
F. 210 6725826
Ε-mail: info-tbf@hfc.gr
www.thessalonikibookfair.com

ΔΕΘ-HELEXPO
Τ. 2310 291111
F. 2310 284732
e-mail: exhibitions@helexpo.gr
www.helexpo.gr