Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στη 14η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης