Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδία Κονιόρδου εγκαινίασε την 14η ΔΕΒΘ με σημαντικές εξαγγελίες για την πολιτική του βιβλίου