14η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

11 -14 Μαΐου 2017
ΔΕΘ – HELEXPO, Περίπτερα 13 & 15


Έντυπα συμμετοχής


     
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ KANONIΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
     
     
 
 
ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ