Συμμετοχή

 
Πρόσκληση συμμετοχής στην 17η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (29 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2020)

Αγαπητοί φίλοι,
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει εκ νέου να συμμετάσχετε στη 17η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) η οποία, μετά από τη μετάθεσή της, λόγω της πανδημίας του COVID-19, θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 29 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2020 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ-HELEXPO). Την 17η ΔΕΒΘ διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τους Συλλόγους Ελλήνων Εκδοτών και ανεξάρτητους εκδότες, και με την υποστήριξη και συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η 17η ΔΕΒΘ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.
Όσον αφορά το «φυσικό» πρόγραμμα της φετινής έκθεσης, λόγω της πανδημίας του COVID-19, η 17η ΔΕΒΘ μεριμνά σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO και τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή ειδικών μέτρων στους χώρους των φετινών εκδηλώσεών της, ενσωματώνοντας στους κανονισμούς λειτουργίας της όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα για τη διασφάλιση της υγείας των συμμετεχόντων, επισκεπτών και εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τους εκθέτες να υποβάλουν αιτήσεις περιορισμένου αριθμού εκδηλώσεων καθώς οι διαθέσιμες αίθουσες και το ωρολόγιο πρόγραμμα εκδηλώσεων της 17ης ΔΕΒΘ θα προσαρμοστούν κατάλληλα ώστε να διασφαλιστούν η τήρηση των επίσημων υγειονομικών πρωτοκόλλων και των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν με περίπτερο στη 17η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα πρέπει να ενημερωθούν για τους νέους κανονισμούς και τα ειδικά μέτρα λόγω της πανδημίας του COVID-19, διαβάζοντας προσεκτικά το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εκθεσιακού Κέντρου και Εκθέσεων την Περίοδο της Πανδημίας του Covid-19 και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους από τις 4 Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2020.
Φέτος, η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής στην ΔΕΒΘ θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν κλικ στο σύνδεσμο «Δηλώσεις συμμετοχής στην 17η ΔΕΒΘ», όπου δίνονται αναλυτικές οδηγίες που θα τους κατευθύνουν βήμα-βήμα στη διαδικασία εγγραφής τους στην έκθεση (Πληροφορίες: ΔΕΘ-HELEXPO, τηλ.: 2310-291167).

Οι εκθέτες που επιθυμούν να οργανώσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις στους διαθέσιμους χώρους της ΔΕΒΘ πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική επισυναπτόμενη φόρμα και να υποβάλουν τις προτάσεις τους, το αργότερο έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2020. Καθώς οι διαθέσιμες αίθουσες και το ωρολόγιο πρόγραμμα εκδηλώσεων της 17ης ΔΕΒΘ θα προσαρμοστούν κατάλληλα ώστε να διασφαλιστούν η τήρηση των επίσημων υγειονομικών πρωτοκόλλων και των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης, καλούμε τους εκθέτες να υποβάλουν αιτήσεις περιορισμένου αριθμού εκδηλώσεων.
Επισυνάπτονται επίσης:
1. Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εκθεσιακού Κέντρου και Εκθέσεων την Περίοδο της Πανδημίας του Covid-19: 17η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
2. Αίτηση φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων

  • فیلم