ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

 • 9-12 ΜΑΪΟΥ 2019

 • 3-6 ΜΑΪΟΥ 2018

 • 11-14 ΜΑΪΟΥ 2017

 • 12-15 ΜΑΪΟΥ 2016

 • 7-10 ΜΑΪΟΥ 2015

 • 8-11 ΜΑΪΟΥ 2014

 • 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013

 • 24-27 ΜΑΪΟΥ 2012

 • 5-8 ΜΑΪΟΥ 2011

 • 22-25 ΜΑΪΟΥ 2010

 • 28-31 ΜΑΪΟΥ 2009

 • 28-31 ΜΑΪΟΥ 2008

 • 17-20 ΜΑΪΟΥ 2007

 • 25-28 ΜΑΪΟΥ 2006

 • 26-29 ΜΑΪΟΥ 2005

 • 19-23 ΜΑΪΟΥ 2004

 • فیلم